GÓC HỌC VIÊN

Võ Nhật Đăng
Võ Nhật Đăng
BAND SCORE: 8.5
Nguyễn Trúc Lâm
Nguyễn Trúc LâmIELTS 8.0
Mai Thành Huy
Mai Thành Huy
BAND SCORE: 7.5
Trần Hà Trà My
Trần Hà Trà My
BAND SCORE: 8.0
Nguyễn Võ Hàn Phong
Nguyễn Võ Hàn Phong
BAND SCORE: 7.5
Đoàn Vũ Sơn
Đoàn Vũ Sơn
BAND SCORE: 7.5
Phạm Ngọc Anh Thư
Phạm Ngọc Anh Thư
BAND SCORE: 7.5
Nguyễn Công Sơn
Nguyễn Công Sơn
BAND SCORE: 7.0
Nguyễn Phan Nhã Thi
Nguyễn Phan Nhã Thi
BAND SCORE: 6.5
Nguyễn Hồng Duy Nghiêm
Nguyễn Hồng Duy Nghiêm
BAND SCORE: 7.0
Lưu Thị Thanh Thủy
Lưu Thị Thanh ThủyIELTS 7.0
Phạm Thùy Linh
Phạm Thùy LinhIELTS 7.0
Nguyễn Trần Minh Đảo
Nguyễn Trần Minh ĐảoIELTS 7.5
Nguyễn Duy Minh Tuấn
Nguyễn Duy Minh TuấnIELTS 7.0
LE CONG THAI HUNG
LE CONG THAI HUNG
BAND SCORE: 7.5
TRAN NGOC ANH
TRAN NGOC ANHTEST DATE: 30/09/2017
BAND SCORE: 7.5
MAI HOANG LINH
MAI HOANG LINH
BAND SCORE: 7.5
NGUYEN THI HUE TRUC
NGUYEN THI HUE TRUC
BAND SCORE: 7.5
VU HAI PHONG
VU HAI PHONG
BAND SCORE: 7.0
DOAN LE PHUONG NGAN
DOAN LE PHUONG NGAN
BAND SCORE: 8.0
PHAM QUYNH ANH
PHAM QUYNH ANH
BAND SCORE: 7.5
LE MINH HUNG
LE MINH HUNG
BAND SCORE: 7.5
LE THI VAN ANH
LE THI VAN ANH
BAND SCORE: 8.0
BUI NHAT TUAN
BUI NHAT TUAN
BAND SCORE: 7.5
TRAN THI KHANH NGAN
TRAN THI KHANH NGAN
BAND SCORE: 7.5
TRAN NGOC ANH
TRAN NGOC ANH
BAND SCORE: 7.5
DO NGUYEN ANH THU
DO NGUYEN ANH THU
BAND SCORE: 8.0
DAO NGOC THAO NHI
DAO NGOC THAO NHI
BAND SCORE: 7.5
HA XUAN HUY
HA XUAN HUY
BAND SCORE: 7.5