Ngày 02.10.2018, Anh ngữ Kỳ Nguyên đã tổ chức buổi Hội thảo tập huấn cho đội ngũ giáo viên trung tâm với trọng tâm tập trung vào giáo trình Kid’s BoxPrepare! (Nhà xuất bản Cambridge) với sự tham gia của diễn giả khách mời Nguyễn Ngọc Yến – Thạc sĩ chuyên ngành Giảng dạy tiếng Anh cho người nước ngoài.

Đây là dịp để các thầy cô tại Trung tâm anh ngữ Quốc tế Kỳ Nguyên được thảo luận, chia sẻ và lĩnh hội các phương pháp giảng dạy tiếng Anh mang tính sáng tạo, hiệu quả và hấp dẫn, giúp nâng cao chất lượng bài giảng và tăng sự hứng thú cho học viên trong việc học tiếng Anh.